ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ:

Νίκη τίτλου για την Α.Ε Καψόχωρας, υπέταξε με 1-0 τον Ατρόμητο Διαβατού! (φωτορεπορτάζ)

Η Α.Ε Καψόχωρας επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου Διαβατού...

Αχιλλέας Νεοκάστρου… η επιστροφή!

Καθώς ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε αυτή τη σεζόν, κάποιοι άνθρωποι...

Να κάνει το πρώτο βήμα ανόδου ο Φίλιππος Βέροιας!

Ξεκινάει σήμερα (17/4) ο γολγοθάς των play-off της National...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες των 10 Αντιδημάρχων Βέροιας – Ποιος ο ρόλος του Αντιδημάρχου αθλητισμού;

Ορίστηκαν και επισήμως οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης “Δράση με Γνώση” που αναδείχθηκε πρώτη και εξέλεξε Δήμαρχο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, με θητεία από 1/1/2024 έως και 31/12/2024:

1. Βασιλειάδη Κωνσταντίνο του Αναστασίου
2. Λαζαρίδη Αριστομένη του Αιμιλίου
3. Παπαδόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου
4. Δέλλα Αθανάσιο του Ηλία
5. Γρηγοριάδη Καλλίστρατο του Κυριάκου
6. Ασλάνογλου Στυλιανός του Ευάγγελου
7. Τσαχουρίδη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου
8. Τσιφλίδη Ηλία του Κωνσταντίνου
9. Ασλανίδη Λάζαρο του Γρηγορίου
10. Τζαφερόπουλο Μιχαήλ του Βασιλείου

Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και από την κείμενη
νομοθεσία, ως εξής:

1. Στον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Οικονομικών, ως εξής:

α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδικότερα με:


 Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και
δικαιωμάτων,
 Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του
ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
 Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
 Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των
υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
 Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.


β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.


γ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών
ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).


δ) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Στον Αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής:

Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών –
Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών και ιδίως:


 Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
 Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
 Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
 Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη
ανάπτυξη.

3. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, πλην του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα:


• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης – μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.

• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.

• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.

• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων.

• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων.

• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας.

• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.

4. Στoν Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Δέλλα, στον οποία παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής, Υγείας και Εθελοντισμού, ως εξής:

 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονισμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο.
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 Τη λειτουργία του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».
 Τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας.
 Την εφαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας του ΚΗΦΗ και των ΚΔΑΠ Δήμου Βέροιας.
 Την λειτουργία των ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας.
 Την λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου Δήμου Βέροιας.

5. Στον Αντιδήμαρχο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικήςκαι Καινοτομίας, ως εξής:

Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας, ήτοι:
 Την απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://www.veria.gr
 Τον σχεδιασμό και αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων, νέα του Δημάρχου κτλ.)
 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.
 Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.
 Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της
εξυπηρέτησης του πολίτη.
 Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.
 Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του δημάρχου την εκκίνηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών
 Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
 Την παρακολούθηση των εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και εξετάζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης τους στο δήμο.
 Το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας για την «Έξυπνη Πόλη».


6. Στον Αντιδήμαρχο Στυλιανό Ασλάνογλου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής), Εμπορίου και Καταστημάτων και Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, ως εξής:

Την εποπτεία όλων των Γραφείων των Τμημάτων Αγροτικής Παραγωγής και Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού,
καθώς και του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα:


– Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
– Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
– Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος.
– Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
– Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)
– Την εποπτεία του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.


7. Στον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσίας ως εξής:

Την εποπτεία της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσίας και ειδικότερα :
 Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη
ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
 Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων
των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της
πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
 Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έρευνα και την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την σύνταξη αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας.
 Την υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας και την επιμέλεια για την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληροφοριών.


8.Στον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη, στον οποία παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων και Κ.Ε.Π., ως εξής:

 Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα:
 Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την
Ισότητα των Φύλων.
 Την εκπόνηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δήμου σχετικά με του νέους
μαθητές και εκπαιδευτικούς (Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων, Δημοτικό
Συμβούλιο Παίδων, ημερίδες ενημέρωσης και κατάρτισης).
 Την εκπόνηση προγραμμάτων και ενημέρωσης για την ισότητα των φύλων.
 Την εποπτεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Βέροιας.
 Τη συνεργασία με προσωπικό απασχολούμενο στα σχολεία (σχολικές καθαρίστριες και σχολικοί φύλακες).
 Την εισήγηση θεμάτων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σχετικών με τους σχολικούς χώρους και τη λειτουργία των σχολείων, όπως και την εισήγηση θεμάτων στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.
 Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.


9. Στον Αντιδήμαρχο Λάζαρο Ασλανίδη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τουρισμού, ως εξής:

Την εποπτεία του γραφείου Τουρισμού του Δήμου. Ειδικότερα:

 Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με έμφαση σε όλες τις
σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.).
 Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.


10. Στον Αντιδήμαρχο Μιχαήλ Τζαφερόπουλο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αθλητισμού, ως εξής:

Την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και διάθεση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Αθλητικών Κέντρων και Δημοτικών Χώρων Άθλησης του
Δήμου Βέροιας και ειδικότερα:


 Την οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού.
 Τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών camp, όλων των αθλημάτων
 Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων-αγώνων.
 Την οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού και σχετικών οργανώσεων.
 Την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισμού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες.
 Την υποστήριξη και ενίσχυση του Ερασιτεχνικού και Σωματειακού Αθλητισμού και την συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και συλλόγους του Δήμου
 Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και την πληροφόρηση των κατοίκων του Δήμου σε θέματα αθλητισμού.
 Τον σχεδιασμό, την μελέτη και την υλοποίηση έργων υποδομής που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων αθλητικής ανάπτυξης.
 Την συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων με φορείς του Δήμου ή της χώρας καθώς και τις διεθνείς συνδιοργανώσεις

Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέτουμε την εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες υπηρεσιών, καθώς και την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων αδειών, αδειοδοτήσεων και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


Γ) Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.


Δ) Στους Αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Την εν λόγω ειδική άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης.


Ε) Ο Δήμαρχος μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά τον αντιδήμαρχο και πριν την λήξη της θητείας του και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ζ) Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

Η) Ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Όταν και ο ίδιος
απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την ίδια αρμοδιότητα ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

Θ) Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Βέροιας.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τα κορυφαία video highlights της ημέρας

Πρόσφατα

Θύμισε “Παλατάκι” το ΔΑΚ “Βικέλας”

Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα επιφύλασσαν στους παίκτες του Φιλίππου Βέροιας,...

Galanis Oil: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης – Παραγγελίες στο 2331026300

Με τρία πρατήρια: στο κέντρο της Βέροιας (Πιερίων 20,...

Στον 6ο Δρόμο “21 Μαθητών” ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών

Στον 6o δρόμο μνήμης 21 μαθητών, στο Μακροχώρι Ημαθίας,...

Οι Κυπελλούχοι της Ημαθίας

Μετράμε αντίστροφα για τον τελικό του Κυπέλλου Ημαθίας 2023-24. Το...

Ευχαριστήριο της Καψόχωρας σε Βασίλη Παπαδόπουλο και Ηρακλή Παντόπουλο

Τις δημόσιες ευχαριστίες της στον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον Ηρακλή...

Σε άλλα νέα...

Θύμισε “Παλατάκι” το ΔΑΚ “Βικέλας”

Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα επιφύλασσαν στους παίκτες του Φιλίππου Βέροιας, οι φίλαθλοι της ομάδας. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών των play-off ανόδου της National League 1,...

Galanis Oil: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης – Παραγγελίες στο 2331026300

Με τρία πρατήρια: στο κέντρο της Βέροιας (Πιερίων 20, τηλ. 2331026300), στη ΝΠΟ Βέροιας-Ναουσας και στη Βεργίνα (τηλ. 2331092908) Η "Galanis Oil" είναι δίπλα...

Στον 6ο Δρόμο “21 Μαθητών” ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών

Στον 6o δρόμο μνήμης 21 μαθητών, στο Μακροχώρι Ημαθίας, συμμετείχε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), την Κυριακή, 14...

Aπόλλων Αγίου Γεωργίου – ΦΑΣ Νάουσα: O τελικός του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας ζωντανά από το Sportsfan!

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον τελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας για την σεζόν 2023-2024 μεταξύ των ομάδων Απόλλων Αγίου Γεωργίου – ΦΑΣ Νάουσα. Ο...

Η FIBA φέρνει την επανάσταση στη Ευρώπη: Το Final-4 του BCL θα διεξαχθεί σε υπερσύγχρονο γυάλινο παρκέ (βίντεο)

Η FIBA αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσει το Glass Floor στο υψηλότερο επίπεδο: Στο Final Four του Basketball Champions League (26-28/4) που...

Οι Κυπελλούχοι της Ημαθίας

Μετράμε αντίστροφα για τον τελικό του Κυπέλλου Ημαθίας 2023-24. Το τρόπαιο διεκδικούν φέτος ο Απόλλων Αγίου Γεωργίου και ο ΦΑΣ Νάουσα. Η ομάδα του Αγίου...

Ευχαριστήριο της Καψόχωρας σε Βασίλη Παπαδόπουλο και Ηρακλή Παντόπουλο

Τις δημόσιες ευχαριστίες της στον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον Ηρακλή Παντόπουλο και όλη τη Διοίκηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων, εξέφρασε η ΑΕ Καψόχωρας. Με αφορμή την...

Super League 1: Καραγκιζόπουλος στη Λαμία, Πορτογάλοι στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ – Δείτε τους ορισμούς

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί για τους αξιωματούχους διαιτησίας της 6ης αγωνιστικής των play-offs και της 5ης αγωνιστικής των play-outs του...

Στα Αλεξάνδρεια Junior του ΠΑΟΚ τα ΜΙΝΙ της Κολυμβητικής Ακαδημίας “ΝΑΟΥΣΑ” (φώτο)

Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε το τμήμα ΜΙΝΙ της Κολυμβητικής Ακαδημίας "ΝΑΟΥΣΑ", το Σάββατο 13 Απριλίου, όπου συμμετείχε στα Αλεξάνδρεια Junior στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο. Οι έντεκα νεαροί...

Λιπαντικά και γεωργικά ανταλλακτικά με παράδοση 60 χρόνων από την εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κ. ΣΥΜΕΩΝ

Η Επιχείρηση ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κ. ΣΥΜΕΩΝ αποτελεί συνέχεια των εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής οικογένειας ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με αντικείμενο εργασιών: Αντιπροσώπευση Εμπορία Λιπαντικών Πρόσθετων Βελτιωτικών Γεωργικών Ανταλλακτικών Μηχανημάτων και λοιπών συναφών...

Φίλιππος Βέροιας: Double-double ο Φώτης Ξενιτίδης στο ματς Γέφυρα

Καταλυτικός σε άμυνα και επίθεση στην πρώτη νίκη των play-off με τη Γέφυρα ήταν ο Φώτης Ξενιτίδης! Με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ, εκ...

ΕΠΣ Ημαθίας: Ορισμός Αγώνων play-off Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-16

Από την Επιτροπή Διοργανώσεων της Ένωσης Ποδοσφαιριστών Σωματείων (Ε.Π.Σ.Η) ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των play off του Πρωταθλήματος, Υποδομών Κ-16,το...